Statutární město Frýdek-Místek leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel.

Frýdek-Místek tvořila původně dvě města – moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století. Ke spojení obou měst došlo v r. 1943 a od r. 1955 se používá dnešní název Frýdek-Místek.

Frýdek-Místek je stále se rozvíjejícím městem. Je místem vyhledávaným pro bydlení vzhledem k velmi dobře rozvinuté infrastruktuře se širokou sítí obchodních center, služeb, kulturního vyžití, sportovišť a odpočinkových zón.

Předností města je dále dopravní dostupnosti do Ostravy, Polska nebo Nového Jičína a zároveň blízkosti Beskyd, kde je možné sportovat a relaxovat na čerstvém vzduchu.

Ve Frýdku-Místku a jeho okolí je široká nabídka pracovních příležitostí v oblasti automobilového průmyslu a přidružených odvětvích.