1. Rezervační poplatek

Bude uhrazen po podpisu rezervační smlouvy, dle výše kupní ceny:

při kupní ceně 1.000.000,- až 1.999.000,- Kčrezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč
při kupní ceně 2.000.000,- až 2.999.000,- Kčrezervační poplatek ve výši 150.000,- Kč
při kupní ceně 3.000.000,- až 3.999.000,- Kčrezervační poplatek ve výši 200.000,- Kč
při kupní ceně nad 4.000.000,- Kčrezervační poplatek ve výši 250.000,- Kč

2. Záloha na kupní cenu

Záloha ve výši 15% z kupní ceny po odečtení rezervačního poplatku bude uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

3. Klientské změny

Poplatek za klientské změny, který bude vypočten jako rozdíl mezi vybranými materiály, případnými změnami a standardním provedením, bude uhrazen spolu se zálohou na kupní cenu po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tzn. před zahájením dokončovacích prací.

4. Doplatek kupní ceny

Doplatek ve výši 85% z kupní ceny bude uhrazen do 10-ti dnů ode dne doručení písemného oznámení budoucího prodávajícího o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.